Acte necesare pentru schimbarea permisului auto

documente

În cazul în care vă găsiți puși în situația de a schimba permisul de conducere, fie că aveți nevoie de asta pentru că permisul auto urmează să își piardă valabilitatea sau a expirat deja, fie că aveți nevoie de o copie a precedentului datorită faptului că v-a fost furat, ați pierdut originalul sau s-a deteriorat, sau în cazuri speciale, pentru că v-ați schimbat numele, informaţiile din acest articol vă vor fi mai mult decât utile.

Cetățenii români care doresc să își schimbe carnetul de conducere pot face asta acționând în conformitate cu prevederile legii 195/2002. Cei care pot iniția această solicitare de schimbare a permisului de conducere sunt:

  a) Cei care deja posedă un permis de conducere.
  b) Mandatarul, în baza unei procuri speciale autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.
  c) Pentru permisele de conducere emise după data de 01.01.2009, cererea de eliberare a unui duplicat poate fi transmisă și prin corespondență, pe adresa SPCRPCIV care a emis permisul de conducere anterior.

Odată depusă această cerere anterior menționată, solicitantului i se va înmâna un document care-i va servi drept dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, acesta din urmă fiind primit prin intermediul poștei la domiciliul sau la reședința titularului, ori, la cerere, la o anumită adresă specificată de către solicitant. În fine, permisul de conducere poate fi trimis, în ultimă instanță, la orice sediu SPCRPCIV indicat în solicitare.

Un alt lucru important de reținut în ceea ce privește eliberarea unui nou permis de conducere este că acesta poate deține calitatea de „duplicat”, adică să reprezinte un document care își menține aceeași perioadă de valabilitate cu a celui preschimbat, fie poate deține calitatea de document nou, cu o perioadă de valabilitate schimbată, extinsă față de precedentul, totul hotărându-se în funcție de depunerea fișei medicale eliberate de o unitate medicală autorizată ori de către un cadru medical autorizat care să ateste în mod clar categoria vehiculelor pe care solicitantul este apt să le conducă (și pentru cât timp).

Care sunt actele necesare pentru schimbarea permisului de conducere în România?

  a) O cerere tipizată, aceasta completându-se electronic la ghișeu, urmând apoi a fi semnată și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății contravalorii permisului de conducere.
  b) Actul de identitate al titularului, atât copia, cât și originalul.
  c) Dovada realizării plății taxelor și tarifelor necesare eliberării permisului de conducere, valoarea totalizând 68 RON (sumă care se poate plăti de fapt şi în numerar la sediul serviciului ).
  d) Permisul de conducere în original, evident, în cazul în care acesta se afla în posesia titularului; nu este obligatoriu ca acesta să fie prezentat de către cei care menționează furtul sau pierderea acestuia.
  e) Fișă medicală care să conțină documentul eliberat de către o unitate sau personal medical autorizat și din care să rezulte faptul că respectivul conducător este sănătos; mai mult, documentul trebuie să menționeze în mod specific grupa sau categoria de vehicul pe care respectivul este apt să le conducă.
  f) Două fotografii color din anul curent în format 3.5×3.5 cm – acestea sunt obligatorii doar dacă trimiteţi prin mandatar sau dacă depuneţi cererea la alt serviciu public comunitar decât cel de la domiciliu.

Există și următoarele situații speciale, particulare, care trebuie adresate.

1.Preschimbarea permisului de conducere prin împuternicit, în cazul cetățenilor români aflați temporar în străinătate. În cazul acesta, următoarele operațiuni trebuie efectuate suplimentar.

  a) Mandatarul va prezenta o procură specială, autentificată de către misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.
  b) Cererea de eliberare a permisului de conducere va avea ataşată o fotografie color cu dimensiunile 3,5cm x 3,85cm și va fi semnată de către titularul permisului de conducere în fața funcționarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură și ștampilă. Pe lângă aceasta, vor mai fi necesare încă două fotografii suplimentare identice primei, una fiind aplicată pe procura specială eliberată mandatarului iar a doua pe cererea de eliberare a permisului, totul certificându-se prin aplicarea timbrului oficiului consular.
  c) Fișa medicală care să conțină documentul eliberat de către o unitate sau personal medical autorizat și din care să rezulte faptul că respectivul conducător este sănătos; mai mult, documentul trebuie să menționeze în mod specific grupa sau categoria de vehicul pe care respectivul este apt să le conducă. Documentul în cauză este nevoit a fi autentificat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

2. Eliberarea unui duplicat al permisului de conducere românesc în cazul în care acesta a fost emis începând cu data de 01.01.2009 și cererea este transmisă prin corespondență

  a) Cererea de eliberare a duplicatului permisului de conducere.
  b) În cazul în care corespondența se va face în format electronic și documentele sunt transmise într-o formă scanată, originalul acestor documente vor fi depuse la sediul SPCRPCIV al județului respectiv odată cu ridicarea permisului de la acest serviciu.
  c) Permisele de conducere vor putea fi ridicate doar de la sediul SPCRPCIV.
  d) La emiterea duplicatului, sistemul informatic va folosi fotografia din permisul de conducere anterior, iar la implementarea datelor se solicită livrarea permisului la sediul SPCRPCIV.

3. Preschimbarea permisului de conducere românesc în cazul în care permisul de conducere lipsește pe motivul reținerii în altă țară

  a) Cererea de eliberarea a unui nou permis va fi însoțită de o declarație a deținătorului dată în fața lucrătorului de la ghișeu, declarație în care vor fi menționate condițiile în care permisul de conducere a fost reținut.
  b) În cazul în care permisul a fost reținut datorită expirării perioadei de valabilitate, documentul se va schimba doar pe baza dovezii înlocuitoare emisă de către organul care a reținut permisul.
  c) În cazul în care permisul este suspendat sau anulat, eliberarea unuia nou nu se poate face.
  d) În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile menționate la punctele b, respectiv c, , eliberarea unui nou permis de conducere se va face doar după efectuarea unor verificări suplimentare din care să rezulte cu certitudine că permisul nu este suspendat sau anulat. În cazul în care a fost suspendat, este imperativ ca perioada de suspendare să fi expirat.

4. Schimbarea domiciliului aparținătorului pentru permisul românesc în cazul în care acesta a fost emis începând cu data de 01.01.2009

  a) nu se efectuează preschimbare în acest caz, ci doar se vor modifica datele care fac referire la noul domiciliu, totul în sistemul informatic.
  b) documentele necesare sunt actul de identitate în original, precum și o copie.
În sus